Privacybeleid

Cashew Urban Green B.V. (hierna: “wij”, “ons”) doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Daarom informeren wij je graag over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website  https://shop.canna.nl.


Heb je vragen over dit privacybeleid of over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar persoon. Wanneer je onze website gebruikt, verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou:

 • Naam;
 • Adresgegevens (en factuuradres);
 • Contactinformatie (e-mail adres, telefoonnummer);
 • Informatie over een bestelling of een van onze diensten, inclusief de locatie van de bestelling;
 • IP adres;
 • Inhoud van jouw correspondentie met ons;
 • Accountdetails;
 • Betaalgegevens.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Naar aanleiding van de privacywetgeving zijn wij verplicht jou te laten weten op basis van welke doelen en gronden wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende gronden:


 • Uitvoering van een overeenkomst met jou: op basis van de overeenkomst tussen jou en CANNA hebben wij jouw persoonsgegevens nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je iets koopt of wanneer je gebruik maakt van jouw recht op garantie. Ook ga je een overeenkomst aan wanneer je een bestelling plaatst, wanneer we jouw bestelling bezorgen, wanneer je iets retour stuurt, wanneer je iets omruilt en/of indien je contact opneemt met onze klantenservice over jouw overeenkomst met CANNA.

 • Communicatie met jou: we gebruiken jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen over onze producten en diensten of om je te informeren over het gebruik van (jouw account op) onze website. Ook gebruiken we jouw persoonsgegevens voor reviews en tevredenheidsonderzoeken. Deze activiteiten zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en CANNA of vinden plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk de uitvoering van onze normale bedrijfsactiviteiten.

 • Klantenservice: wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor het verlenen van de door jou gevraagde service. Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en CANNA of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten.

 • Marketing: we verwerken jouw persoonsgegevens voor het versturen van marketing en promotie nieuwsbrieven en e-mails. Ook verwerken we jouw persoonsgegevens wanneer we websitebezoekers tellen en/of je persoonlijk advies en advertenties bieden op basis van jouw voorkeuren (cookies – lees voor meer informatie over cookies onze cookiepolicy).


We gebruiken jouw persoonlijke informatie:

(1) Op basis van onze gerechtvaardigde belangen wanneer we je aanbiedingen sturen over soortgelijke producten en diensten als die je eerder bij ons hebt gekocht. Je kan je uiteraard altijd uitschrijven van onze mailinglijst via de link onderaan de e-mail of via jouw persoonlijke account;
(2) Op basis van jouw toestemming wanneer we je aanbiedingen sturen die niet gerelateerd zijn aan producten of diensten die je eerder bij ons hebt gekocht. Je kan je uiteraard altijd uitschrijven van onze mailinglijst via de link onderaan de e-mail of via jouw persoonlijke account.


Indien jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt, dan kan je informatie opvragen over waarom wij de verwerking op deze grond baseren en de uitkomst van de zogenaamde balanstoets. Raadpleeg onze contactgegevens onderaan deze pagina. 
Wanneer we jouw persoonsgegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zullen we je hierover tijdig informeren.


Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Die partijen zijn: bezorgdiensten, data management platforms, media en advertentiebureaus, onderzoeksbureaus, autoriteiten, onderhoudsdiensten, betaaldiensten, IT service providers en partijen die onze reviews verwerken.  
Onze bezorgdiensten moeten ervoor zorgen dat jouw pakketje op het juiste adres wordt bezorgd. Partijen zoals data management platforms, media en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus helpen ons bij het aanbieden van persoonlijke adviezen en advertenties. Bijvoorbeeld op basis van jouw productvoorkeuren. In geval van verdachte situaties moeten wij jouw persoonsgegevens delen met autoriteiten. 


Wij zijn niet verantwoordelijk voor de (inhoud van) websites van derden die je via links op onze website kan bezoeken. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de informatie die wij op onze website verzamelen. Voor meer informatie over deze derde partijen verwijzen wij naar de verklaringen op hun eigen websites. Wil je niet dat wij gebruiken maken van cookies? In onze cookiepolicy vertellen wij hoe je dit kan instellen. Wij verkopen jouw persoonsgegevens nooit aan derde partijen.


Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

We bewaren jouw persoonsgegevens in verschillende databases, die we goed beveiligen. We blijven graag dicht bij huis – we bewaren jouw gegevens dan ook enkel binnen de Europese Unie.


Ook delen we jouw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Unie. Mochten we dit in de toekomst wel doen, dan zullen we je hierover tijdig informeren. Ook zorgen we er dan voor dat we de juiste maatregelen nemen voor een rechtmatige en veilige doorgifte. In dat geval kun je bij ons een kopie opvragen van de maatregelen die we hebben genomen door contact met ons op te nemen.


Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we ze, of kiezen we ervoor om jouw gegevens te anonimiseren voor interne analyse- en rapportagedoeleinden. Zoals bijvoorbeeld de waarde van je bestelling. Dit klinkt duidelijk, maar hoe werkt het in de praktijk? We hebben termijnen opgesteld. Na verloop van deze termijnen worden jouw persoonsgegevens verwijderd. De termijnen zijn hieronder opgenomen:


 • Klantgegevens:
  • In het geval van een gebruikersaccount: 9 maanden na verwijdering van het account of na 2 jaar inactiviteit.
  • Bij bestellingen zonder account: 6 maanden na de laatste correspondentie met betrekking tot de bestelling.
 • De Belastingdienst vereist dat wij ons administratieve papierwerk bewaren met jouw facturatie-, betalings- en ordergegevens gedurende 7 jaar.
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief en toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van persoonlijke berichten, bewaren we jouw toestemming 5 jaar. Wanneer je hiervoor je toestemming intrekt, bewaren we dit ook.
 • We slaan de e-mails die je van ons ontvangt niet langer dan 60 dagen op. Je hoeft je geen zorgen te maken over het regelmatig ontvangen van dezelfde e-mail van ons. We gebruiken na deze periode namelijk alleen jouw anonieme informatie voor interne rapportagedoeleinden.

Welke rechten heb je?

Het is uiteraard volledig aan jou als het om jouw informatie gaat. Wil je inzage in je persoonsgegevens? Of wil je je gegevens aanpassen, verwijderen of beperken? Say no more. Je kan dit allemaal eenvoudig doen via je onlineaccount. Je kunt het ons ook laten weten via de post of e-mail. We zullen de situatie bekijken en binnen een maand na ontvangst van je aanvraag contact met je opnemen. Als je verzoek erg complex is, kunnen we onze antwoordperiode met nog eens twee maanden verlengen. We zullen je natuurlijk tijdig informeren als we dit doen. Hieronder tref je een overzicht van je rechten:


 • Wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb je het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken;
 • Je kan ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Bovendien kun je inzage in je persoonsgegevens verzoeken. We zullen je dan voorzien van een overzicht en informatie;
 • Als de beschikbare informatie over jou niet correct of onvolledig is, dan kun je gebruik maken van het recht op rectificatie;
 • Onder omstandigheden kan je gebruik maken van het recht op vergetelheid, wat betekent dat we al jouw persoonsgegevens verwijderen. Je kunt van dit recht gebruik maken wanneer (1) je persoonsgegevens niet langer nodig zijn, (2) je je toestemming hebt ingetrokken, (3) je bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerkingsactiviteiten, (4) wij je persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, (5) wij wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwijderen of (6) wij je persoonsgegevens hebben verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij. We hoeven jouw verzoek niet altijd te honoreren. Als we jouw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van ons recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, naleving van wettelijke verplichtingen, redenen van openbaar belang met betrekking tot gezondheid, archivering of voor juridische claims, kunnen wij het verzoek afwijzen.
 • Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Als we je informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen we altijd stoppen zodra je bezwaar maakt. We zullen ook stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens na je bezwaar in een ander geval, tenzij we dringende redenen hebben om ze te gebruiken die zwaarder wegen dan jouw gerechtvaardigde belangen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking. Je kan je op dit recht beroepen als je aangeeft dat je persoonsgegevens onjuist zijn, ons gebruik van je persoonsgegevens onrechtmatig is of wij je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar jij wel de persoonsgegevens nodig hebt voor de onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt.
 • Je kan ons verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie (dataportabiliteit) als we je persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken en als de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, als een dergelijke beslissing een aanzienlijke impact op je zou hebben. Je hoeft natuurlijk geen vergoeding te betalen voor het uitvoeren van deze rechten, tenzij jouw verzoeken ongegrond of buitensporig zijn. We willen zeker weten dat jij het echt bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie vragen om je identiteit vast te stellen. We doen dit ook als we onduidelijke verzoeken ontvangen.


Heb je nog vragen of klachten?

Je kunt contact opnemen met onze privacy officer als je vragen of klachten hebt over deze informatie of de bescherming van je privacy.


E-mail: webshop@canna.nl
Adres: Cashew Urban Green B.V. 
Postbus 3053, 
4200 EB Gorinchem


Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. We hopen echter dat je ons eerst de kans geeft om er samen uit te komen.


Wie is verantwoordelijk voor jouw informatie?

Cashew Urban Green B.V.
Postbus 3053
4200 EB Gorinchem
Nederland 
+31(0)850043569